معرفی سیمرغ

شرکت سیمرغ یک مجموعه تولید کننده نرم افزار و سامانه های تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه است. افراد با سابقه و حرفه ای در تخصص های گوناگون گردهم آمدند و مجموعه ای شامل متخصصین و کارشناسان حوزه نرم افزار در قالب شرکت توسعه ایده و آگاهی سیمرغ شکل داده اند. سیمرغ آمده تا از طریق مکانیزه نمودن فرآیندها و توسعه نرم افزارها، بهره وری را در سازمان ها افزایش داده و با سامانه های مدیریتی بتواند خدماتی متفاوت به مدیران سازمان ها و شرکت ها ارائه نماید.

درباره سیمرغ
خدمات

تحلیل، طراحی، تولید و توسعه نرم افزارهای تحت وب

تحلیل، طراحی، تولید و توسعه اپلیکیشن های Android و IOS

محصولات

بسته نرم افزاری "سامانه مدیریت برگزاری رویداد سیمرغ"

بسته نرم افزاری "سامانه مدیریت دوره و کارگاه آموزشی یکیتا"

فلسفه

زمینه اصلی فعالیت شرکت بر پایه استعداد میباشد و کپی در شرکت سیمرغ جایگاهی ندارد!

تمام ایده ها توسط ذهن های مبتکر خلق می شوند. پروژه های این شرکت در راستای خلق ایده هایی است که می تواند از طریق تکنولوژی های نوین راه را برای ارائه خدماتی بهتر به مردم هموار نماید.

خدمات

تحلیل، طراحی، تولید و توسعه نرم افزارهای تحت وب

تحلیل، طراحی، تولید و توسعه اپلیکیشن های Android و IOS

محصولات

بسته نرم افزاری "سامانه مدیریت برگزاری رویداد سیمرغ"

بسته نرم افزاری "سامانه مدیریت دوره و کارگاه آموزشی یکیتا"

فلسفه

زمینه اصلی فعالیت شرکت بر پایه استعداد میباشد و کپی در شرکت سیمرغ جایگاهی ندارد!

تمام ایده ها توسط ذهن های مبتکر خلق می شوند. پروژه های این شرکت در راستای خلق ایده هایی است که می تواند از طریق تکنولوژی های نوین راه را برای ارائه خدماتی بهتر به مردم هموار نماید.

پروژه ها
دپارتمان ها

بازاریابی و فروش

دیجیتال مارکتینگ

طراحی و تحلیل

نرم افزار

خدمات پس از فروش