اولین سامانه ثبت‌نام بیست و سومین نمایشگاه الکامپ ایران به سفارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران